Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 05 2019

śpię jeszcze,
a tymczasem następują fakty.
bieleje okno,
szarzeją ciemności,
wydobywa się pokój z niejasnej przestrzeni,
szukają w nim oparcia chwiejne, blade smugi.

kolejno, bez pośpiechu,
bo to ceremonia,
dnieją płaszczyzny sufitu i ścian (...)

zbyt rzadko mnie to dziwi, a powinno
— wczesna godzina, wisława szymborska

December 04 2019

7447 e244 500
Reposted frombrumous brumous viathebelljar thebelljar

December 02 2019

0382 cc5b 500
Reposted fromAstalka Astalka viaciarka ciarka

November 28 2019

4363 77cd 500
Autumnal view in Bieszczady mountains, Poland. Paula Jeziorska  https://shutr.bz/2yOdM2f
Reposted fromlouve louve viathebelljar thebelljar

November 24 2019

9863 60f3 500
Miles Johnston, 2018
Reposted fromciarka ciarka viawstydem wstydem
Józef Chełmoński, Noc gwiaździsta | 1888 olej, płótno, 58 x 73 cm 
the museum of tears
terranaut

More of the town that inspired Spirited Away.

Rain and Lights - Jiufen, Taiwan - February, 2015

sara greyfox | instagram | facebook 

Reposted fromtediousuncle tediousuncle viaiblameyou iblameyou

November 20 2019

Reposted fromshakeme shakeme viatwice twice

November 17 2019

2484 b5cc
Reposted fromkarahippie karahippie
Reposted fromshakeme shakeme viaOFFka OFFka

November 14 2019

Morning Strolls in Yosemite

November 13 2019

4138 58a6
0068 20e2 500
Reposted fromBabson Babson viamaybeyou maybeyou

November 12 2019

7495 afb1
Reposted fromsarazation sarazation viashakeme shakeme

November 08 2019

3921 7738
Reposted fromeffic effic viapanimruk panimruk

November 06 2019

1024 0b87 500
Reposted fromerial erial viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir

November 02 2019

5060 e061 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl