Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 15 2019

Nie stąd

Bo nie stąd jestem. I gdziekolwiek byłem,
byłem nie stamtąd. Przyszedłem przebadać
tę okolicę, jak najwięcej nabrać,
zagarnąć i nakłamać. I zgubić świadectwo.

Bo jestem nie stąd. I tu nie zostanę.
Piszę po ścianach. Obśmiewam mieszkańców
w mieszkaństwie zatwardziałych, sprawiam im przyjemność
chwilową, zaraz potem wyklinają mnie.

Pod asfaltem jest rzeka, najstarsze koryto,
są głęboko pod domem odwieczne topielce,
choć wzywają mnie we śnie wyciągnięte ręce,
nawet stamtąd nie jestem.

- Marcin Świetlicki

October 03 2019

Reposted fromshakeme shakeme
Reposted fromshakeme shakeme

October 01 2019

1885 2aac 500

September 20 2019

Reposted fromshakeme shakeme viatwice twice

September 18 2019

September 08 2019

5459 0215 500
Buachaille Eite Mòr. Scottish Solitude.
Reposted fromthebelljar thebelljar

September 03 2019

0396 a4a2 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaciarka ciarka
1321 d22c 500
Reposted fromzuzannag zuzannag viainsanedreamer insanedreamer
2648 a153 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viahelenburns helenburns
Reposted fromworst-case worst-case viahelenburns helenburns

September 01 2019

7750 c10c
Reposted fromMatalisman Matalisman viairmelin irmelin

August 27 2019

6120 a692 500
Reposted frombrumous brumous viaciarka ciarka

August 21 2019

Reposted fromshakeme shakeme
Reposted fromshakeme shakeme viaciarka ciarka

August 18 2019

1387 ea91 500
Reposted frombabyface babyface viahelenburns helenburns

August 17 2019

Człowiek przeżywa wszystko po raz pierwszy i bez przygotowania. To tak, jakby aktor grał przedstawienie bez żadnej próby. Cóż może być warte życie, jeśli pierwsza próba już jest życiem ostatecznym?
Einmal ist keinmal, powtarza sobie Tomasz niemieckie przysłowie. Jeśli coś zdarza się raz, to jakby nie zdarzyło się nigdy. Jeśli człowiek ma prawo tylko do jednego życia, to jakby nie żył w ogóle. 
— Milan Kundera, "Nieznośna lekkość bytu"
Reposted fromirmelin irmelin viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl