Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 18 2018

Nie brak na świecie ludzi, samotników z natury, którzy niczym skorupiak pustelnik lub ślimak usiłują zamknąć się w swojej skorupie (...) Nie jestem przyrodnikiem i nie moja rzecz rozstrzygać podobne zagadnienie; chcę tylko stwierdzić, że nierzadkim zjawiskiem są takie osobniki (...). Niedaleko szukając, przed dwoma miesiącami zmarł w naszym mieście niejaki Bielikow, nauczyciel greki, mój kolega (...) Dostrzegało się w tym człowieku jakieś stałe a nieprzeparte dążenie, by otoczyć się niejako błoną, stworzyć dla siebie, że tak powiem, futerał, który by go odosobnił i uchronił od wpływów zewnętrznych. Rzeczywistość drażniła go, przestraszała, utrzymywała w ciągłym niepokoju. 
— Antoni Czechow, Człowiek w futerale
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie
8145 2fdd 500
Edvard Munch (1863-1944) - The Bite (1914, Etching on cream wove paper, Clarence Buckingham Collection)(197 x 276 mm)
Reposted fromkfavart kfavart viairmelin irmelin
One day I will find the right words and they will be simple.
— Jack Kerouac

July 29 2018

Prague
Reposted fromlifeless lifeless viashakeme shakeme
3124 361a
Rzymskie wakacje (1953)
1952 3e02

asloversdrown:

The Mirror ////andrei T A R K O V S K Y

Nie znam przyjemności większej niż możliwość spania. Totalne wygaszenie życia i duszy, całkowite oddalenie wszystkich bytów i ludzi, noc bez pamięci i iluzji, brak przeszłości i przyszłości.
— Fernando Pessoa
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
A czasem tak chciałbym do kogoś mówić naprawdę — jak małe dziecko. A przecież, kiedy mam mówić, zmieniam wszystko w żart, i nic nie mówię. Słów mi brakuje — tylko ciągła niepewność, żeby się nie obnażyć zanadto, żeby nie zdradzić, co się myśli naprawdę.
— Wojaczek
Reposted fromcatchmelater catchmelater viaiblameyou iblameyou
7029 08d3 500
Wroclove 

storyofthislife:

a cool date would be laying in bed while u show me your favorite songs

5241 2edd
Reposted fromkarahippie karahippie
5247 ffcb
Reposted fromkarahippie karahippie

June 10 2018

7656 4e23 500

theclotheshorse:

perfect ceiling is perfect

June 02 2018

furtho:

Harald Kirschner’s photograph of a newspaper kiosk, Halle, East Germany, 1986 (via here)

Reposted frompennarsson pennarsson viaciarka ciarka

May 31 2018

6623 f5c5 500
Reposted from4777727772 4777727772 viainsanedreamer insanedreamer
4837 08ea 500
Reposted frometerycznie eterycznie viainsanedreamer insanedreamer
Latami usiłowałem żyć w zgodzie z moralnością innych ludzi. Próbowałem żyć tak jak każdy, próbowałem być takim jak każdy. Mówiłem to, co mówić należało, nawet jeśli czułem i myślałem coś zupełnie innego. A rezultatem jest całkowita katastrofa. Teraz przechadzam się pośród ruin, odcięty od wszystkiego, samotny i pogodzony z własnym losem, z własnymi dziwactwami i własną słabością. Będę musiał odbudować prawdę – przeżywszy całe swoje życie w czymś na kształt kłamstwa.
— A. Camus [za:] T. Judt, "Brzemię odpowiedzialności: Blum, Camus, Aron i francuski wiek dwudziesty"
Reposted fromciarka ciarka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl