Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 18 2017

My chcemy konstytucji, my chcemy swego prawa,
że wolno nam bez wstydu otwarcie w świat wyznawać
prawdziwość krwistych burz,
że wolno wcielać w słowa odruchy chceń najszczerszych,
że wolno nam już wiedzieć, że mamy ciepłe piersi
prócz eterycznych dusz, -
my chcemy konstytucji i praw dla siebie pełnych,
że wolno nam zrozumieć: mężczyzna, to nie eunuch
i wielbić mięśni hart,
że wolno nam już pojąć, jak miłość ludzi wiąże,
że wolno nam nie chować pod stos różowych wstążek
biologicznych - prawd!
— Zuzanna Ginczanka, "Bunt piętnastolatek"
Powołaniem poezji nie jest olśniewanie zaskakującą ideą, lecz sprawienie, że chwila bytu staje się niezapomniana i godna nieukojonej tęsknoty.
— Milan Kundera, "Nieśmiertelność"
Wyobraź sobie, że żyłeś w świecie, w którym lustra nie istnieją. Marzyłbyś w nim o swojej twarzy, wyobrażałbyś ją sobie jako rodzaj zewnętrznego odbicia tego, co znajduje się w tobie. I załóżmy, że gdy dobiłeś czterdziestki, postawiono przed tobą lustro. Wyobraź sobie swoje przerażenie! Zobaczyłbyś zupełnie inną twarz! I dokładnie zrozumiałbyś to, czego nie chcesz uznać: że twoja twarz to nie jesteś ty!
— Milan Kundera, "Nieśmiertelność"
I tak żyłem przez parę miesięcy w tym dziwnym, pogmatwanym stanie rozczarowania, nie mogąc zrobić kroku w żadnym nowym kierunku. Świat posuwał się naprzód i zdawało się, że tylko ja tkwię w miejscu.
— Haruki Murakami -Przygoda z owcą
Reposted frompieprzycto pieprzycto vialenifca lenifca
0532 a723 500

1950′s

Reposted fromLittleJack LittleJack viahalyscircus halyscircus
0076 7b13 500
Reposted fromintotheblack intotheblack viacalineczka calineczka
2172 714a 500
Reposted fromblutelf blutelf viahelenburns helenburns
9738 0477
Reposted fromAmericanlover Americanlover viahelenburns helenburns
2857 e35f 500
Reposted fromposzum poszum viainsanedreamer insanedreamer
3895 1943 500
Reposted fromshakeme shakeme viahelenburns helenburns
1572 d57b
Reposted fromsarazation sarazation viahelenburns helenburns
3919 bf08
Reposted fromPrzygnebiona Przygnebiona viashakeme shakeme
1204 bdb1 500
Do widzenia, do jutra (1960)
Reposted fromdeszcz deszcz viafajnychnielubie fajnychnielubie
9961 de42
Reposted fromkarahippie karahippie
Śmiem twierdzić, że nie ma prawdziwego erotyzmu bez sztuki dwuznaczności; im większa jest dwuznaczność, tym silniejsze podniecenie.
— Milan Kundera
7696 53db
Reposted fromBloodMoon BloodMoon viashakeme shakeme

September 14 2017

8356 eb3b 500

xkill-you-bitchx:

Ukradzione, ale piękne

3229 33ac
Reposted fromzi zi viaciarka ciarka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl