Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 20 2017

July 19 2017

2122 f90f 500
Reposted fromnataliablus nataliablus viapsychoviolet psychoviolet
1564 9d37 500
Reposted fromnyaako nyaako
5277 ec55
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viawonderwall wonderwall
Całym swoim jestestwem mówiła „nie” temu światu. Wyglądem, manierami, językiem, inteligencją. Była niemym wyrazem, że tkwimy w bagnie i w bzdurze, a można żyć inaczej.
— Antoni Libera – Madame
Reposted fromnyaako nyaako viacytaty cytaty

July 18 2017

8688 5039 500

23oct:

Columbia University, by Stanley Kubrick. (1948)

Reposted fromfadingwhisper fadingwhisper viaunmadebeds unmadebeds
2176 8a05 500

filmaticbby:

“My heart was broken - it’s always gonna be broken, and I know yours is broken, too.”

Manchester by the Sea (2016)
dir. Kenneth Lonergan

Reposted fromunmadebeds unmadebeds
7145 e5f5
Reposted fromjuliancarax juliancarax viaurojenia urojenia
3455 e02e

pointblur:

Jenny Yu

Reposted fromnicolethestrange nicolethestrange viafelicka felicka

Napis - Zbigniew Herbert

Patrzysz na moje ręce 
są słabe - mówisz - jak kwiaty

patrzysz na moje usta 
za małe by wyrzec: świat

- kołyszmy się lepiej na łodydze chwil 
pijmy wiatr 
i patrzmy jak zachodzą nam oczy 
woń więdnienia jest najpiękniejsza 
a kształt ruin znieczula

we mnie jest płomień który myśli 
i wiatr na pożar i na żagle

ręce mam niecierpliwe 
mogę 
głowę przyjaciela 
ulepić z powietrza

powtarzam wiersz który chciałbym 
przetłumaczyć na sanskryt 
lub piramidę:

gdy wyschnie źródło gwiazd 
będziemy świecić nocom

gdy skamienieje wiatr 
będziemy wzruszać powietrze

Reposted fromavooid avooid viaurojenia urojenia
I am half child, half ancient
— Björk
Reposted fromiblameyou iblameyou
Żadne zwierzę nie dopatrzy się sprawiedliwości w karze wymierzonej za to, że posłuchało własnego instynktu.
— John Maxwell Coetzee – Hańba
Reposted fromhormeza hormeza viacytaty cytaty
„Zdrowa miłość do samego siebie oznacza, że nie czujemy przymusu, aby tłumaczyć się przed sobą lub innymi, dlaczego jedziemy na wakacje, dlaczego śpimy dłużej, dlaczego kupujemy sobie nowe buty, dlaczego rozpieszczamy siebie od czasu do czasu. Czujemy się komfortowo robiąc rzeczy, które dodają wartości i piękna do naszego życia.”
— Andrew Matthews
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viauoun uoun
6595 4858 500
Reposted frombackground background viaurojenia urojenia
9297 d4e0 500
Reposted fromrol rol
Reposted fromcouples couples vialissie lissie
4350 414f 500

oliviabeephoto:

I Love You So Much It Hurts (The Most), 2014

Olivia Bee

Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss
when you don’t see me
I become a tree
bending over my shadow
— Alireza Behnam
Reposted fromurojenia urojenia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl